โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดย กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
ร่วมกับ
บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด
พนักงานส่วนตำบล หน่วยราชการต่างๆ
และราษฎรในพื้นที่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Share Button

RELATE EVENTS

Gulfood Exhibition 21-25 February 2021

BROCHURE ALL OF PRODUCTS

สนับสนุนกิจกรรมแข่งขัน Esport 2018

"คอมมานโด" ร่วมเป็นผู้สนับสนุนในกิจกรรมการแข่งขัน Esport 2018 ครั้งที่ 10