เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มชูกำลัง ภายใต้แบรนด์ “คอมมานโด”
ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาไทย “มวยคาดเชือก” ณ
บริเวณเวทีมวย จังหวัดตรัง
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นจำนวนมากถึง …… ราย

Share Button

RELATE EVENTS

Gulfood Exhibition 21-25 February 2021

BROCHURE ALL OF PRODUCTS

สนับสนุนกิจกรรมแข่งขัน Esport 2018

"คอมมานโด" ร่วมเป็นผู้สนับสนุนในกิจกรรมการแข่งขัน Esport 2018 ครั้งที่ 10