ติดต่อเรา

สำนักงานขาย

เลขที่ 2/22 อาคารไอยรา ชั้น9 ห้อง 904-906 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
รหัสไปรษณีย์ 10120 ประเทศไทย

+662 678 3488-89

+662 678 3490

แผนที่

สำนักงานใหญ่/โรงงาน

413 หมู่ 2 ตำลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
รหัสไปรษณีย์ 10290

+662 461 5600, +662 848 4713-4

+662 461 5601

แผนที่

General Information

ข้อมูลทั่วไป

Business Background

ลักษณะธุรกิจ

Hyper / Supermarket ( %)
Convenience Stores ( %)
Horeca ( %)
Horeca ( %)
Online ( %)
Others .... ( %)
  • Attachment :

    (Drag and Drop) or (Click)

  • (Please Note : Do not insert image more than 6MB.)